Месността " Старото градище"

Месността

В околностите на град Банско са запазени останки от антични крепости в м. Старото градище (Ситанкале), на около 4 км югозападно от града, и в м. Юлен (по течението на р. Демяница). В близост до Старото градище са запазени тракийски надгробни могили.




Избрани сайтове Старото

Най-актуални страници Старото

  • Германия - Романтичният път (автобус)  » ...

  • Сърцето на Германия  » ...

  • Съкровищата на Карпатите (от Варна)  » ...