важни и спешни телефони в Банско и Разлог

Важни телефони в Банско- болница, пожарна, РПУ, пътна помощ


Ветеринарни услуги Банско

Ветеринарни услуги 

ОГИ-ВЕТ-ОГНЯН КОЧУКОВ гр.Банско ул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 30, тел. 07498 2225

Комунални услуги Банско

Комунални услуги 

Банско БКС – 0749/ 88626

 
Комунални услуги Разлог

Комунални услуги Разлог

 БКС – 0747/ 80596

 
Данъчни бюра Банско

Данъчни бюра Банско

Банско – 0749/88639

Данъчни бюра Разлог

Данъчни бюра Разлог

Разлог – 0747/80225

 

Безплатен телефон за сигнали на граждани. В Разлог

Безплатен телефон за сигнали на граждани В Разлог

 0800 11314

Гражданска Защита Разлог

Гражданска Защита Разлог

 07478 00-66

 
Обреден Дом Разлог

Обреден Дом Разлог

 07478 03-04

Връзки с обществеността Разлог

Връзки с обществеността

Анелия Дункина - Връзки с обществеността: 07478 06-54

 
Председател на Общински съвет Разлог

Председател на Общински съвет Разлог

д-р Радко Тумбев - Председател на Общински съвет: 07478 00-90

 
кмет на общ. Разлог

кмет на общ. Разлог

инж. Любен Татарски - кмет на общ. Разлог: телефон 07478 00-95

 
РПУ Банско:

РПУ Банско: 

РПУ Банско: 0749 886-60 

кмет на общ. Банско

 кмет на общ. Банско

Александър Краваров - кмет на общ. Банско: 07498 86-10 

РПУ: 166

РПУ: 166 

 
Пожарна: 160

Пожарна: 160 

 
Пътна помощ: Банско:

Пътна помощ: 

Банско: Пътна помощ: 

Банско: 0888 208 177,0896 806 422

 
Център за спешна медицинска помощ, тел 150

Център за спешна медицинска помощ, тел 150